Úkoly a těžiště

 

Akademie pro přirodní a kulturní prostor Východní Bavorsko – Čechy je vzdělavací instituce ve formě registrovaného spolku, která chce všechny věkové skupiny oslovit. Poskytuje informace tak, aby bylo možné rozvíjet povědomí o tématech, která jsou důležitá v přírodním a kulturním prostoru na obou stranách bavorsko-české hranice, zejména změnu ukázat, která se zde součástně uskutečnuje.

 

Těžiště jsou: člověk a jeho tvar, jev v prostoru přírody, hospodářství v minulosti a součastnosti a především výhledy do budoucnosti v regionu.

 

Akademie spolupracuje s vysokými školami, s územním sborem, se školy, se spolky a s regionalními institucemi.

 

Zvláštní pozornost věnuje přeshraničním činnostem a spolupůsobení s českými partnery.

 

Image-Broschüre
Image-Broschüre

Sie wollen Mitglied

bei der Akademie werden?

> Hier geht es weiter

Akademie-Büro in den  Rathaus-Arkaden Neunburg vorm Wald mit Dia-Show im Fenster
Akademie-Büro in den Rathaus-Arkaden Neunburg vorm Wald mit Dia-Show im Fenster