Témata prostor kultury

 

Akademie chce také vzbudit podvědomí pro regionálně typické okolnosti v minulosti a současnosti.

 

Na základě daných zdrojů ve východním bavorsko-českým životním prostoru lidé hospodařily a utvářely tento životní prostor.

 

Reliéf krajiny, půda a podnebí vede k regionalně typickému zemědělství. Půdní

bohatství a zdroje energie formují řemeslo a průmysl. V třžních městech se

rozvinul obchod a řemeslo.

 

Píle a stabilita podpory života lidí zajistila jistotu a stabilitu životních podmínek.

 

Na základě technických, politických a společenských změn byla potřebná

připravenost k neustálým změnám.

 

Investice do infrastruktury, především po otevření hranic, se dokazují jako

popud pro hospodářský rozvoj. Surovina „duševní síla lidí“ stanovila nové

akzenty v kulturním životě, vzdělání a pokroku.

 

Připravenost k inovaci je i dnes podstatným přínosem k zajištěním budoucnosti.

Tento vývoj tematizuje Akademie při jejích akcí. 

 

Image-Broschüre
Image-Broschüre

Sie wollen Mitglied

bei der Akademie werden?

> Hier geht es weiter

Akademie-Büro in den  Rathaus-Arkaden Neunburg vorm Wald mit Dia-Show im Fenster
Akademie-Büro in den Rathaus-Arkaden Neunburg vorm Wald mit Dia-Show im Fenster