Témata prostor přírody

 

Akademie chce představit impozantní a mnohotvarý přírodní prostor bavorsko-české pohraniční oblasti.

 

Pojmenovat jsou zejména krystalické prahory (Bavorský les, les Horního Falcka, Smrčiny, Kamenný les, Český les, Šumavský národní park Šumava), Jurský vápencový kámen, vytvořený během druhohorního věku, geologicky unikátní „Oberpfälzer Bruchschollenland“, naplavená zem Dunaje, „Gäuboden“.

 

Sopečná nepokoj ve vnitrozemí země zanechala vulkanické kužely jako „Parkstein“ u Weidenu nebo jiné post-vulkanické projevy v povodí chebské pánve, vznikly minerální prameny a umožnila pestrou koupací krajinu.

 

Vzhledem k geologické struktuře existuje dobyvatelné nerostné bohatství, dříve

např. železná ruda, hnědé uhlí a kazivec, dnes např. ještě kaolín, jíl a různé

druhy hornin. Hliněné vrstvy v okresech Tirschenreuth a Schwandorf

upřednostňují založení četných rybníků pro chov ryb. Podzemní vodní jezero,

které vzniklo po těžbě hnědého uhlí, se dnes stalo základem pro Hornofalckou

jezerní krajinu.

 

Podnebí, částečně vždy vlhké a teplé, částečně hrubší ve vyšším středohoří,

upřednostnila vznik charakteristické flory a fauny do velké zalesněné plochy,

největší ve střední Evropě. Tyto témata mají vytvořit identifikaci účastníků

s okolním přírodním prostorem.

 

Image-Broschüre
Image-Broschüre

Sie wollen Mitglied

bei der Akademie werden?

> Hier geht es weiter

Akademie-Büro in den  Rathaus-Arkaden Neunburg vorm Wald mit Dia-Show im Fenster
Akademie-Büro in den Rathaus-Arkaden Neunburg vorm Wald mit Dia-Show im Fenster